Hoppa till innehåll

Johanna Lönnfors Coaching

Konstruktiv och empatisk kommunikation

“Somewhere beyond right and wrong, there is a garden. I will meet you there.”

- Rumi-

Vill du kommunicera mera effektivt?
Vill du förbättra dina relationer, fördjupa din inre kraft och helt enkelt kommunicera bättre?
Kontruktiv kommunikation är vägen till en vardag som du inte behöver fly från!

Empatiskt lyssnande

Vill du förstå bättre andra människor? Din partner, arbetskollegan, barnen osv..

Lär dig att lyssna empatiskt, nyfiket och öppet.

Ärlighet

Vill du veta hur du kan sätta gränser som är viktiga för dig och uttrycka tydligt vad du vill?

Lär dig uttrycka dig själv ärligt utan kritik och krav.

Självempati

Vill du sköta om dig själv, möta svåra känslor och öka din inre kraft?

Lär dig verktyg för självempati. 

Konstruktiv och empatisk kommunikation eller Nonviolent Communication (NVC) erbjuder effektiva verktyg som hjälper dig att kommunicera bättre, stärka dina relationer, bygga förtroende och motverka konflikter och ett effektivt sätt att berika livet.

Intresserad av att lära dig mera eller boka en workshop/skolning till din arbetsgemenskap?

Ta kontakt!

Som coach och handledare i konstruktiv och empatisk kommunikation strävar jag till livslångt lärande och växande. Jag brinner för att bidra till mera frihet i kommunikationen mellan människor och jag tror på varje människas kapacitet att göra egna val.  Vi är ömsesidigt beroende av varandra och varje möte är en ny möjlighet till kontakt! Välkommen med på resan!

Kommunikationsträning

Att möta människor professionellt och samtidigt mänskligt är en stor fördel i arbetslivet. Konstruktiv och empatisk kommunikation skapar kontakt och ger respekt, tillit, acceptans och tillhörighet i alla gemenskaper. Om vi möter människor utifrån vad de behöver, utan att ge upp det vi själva värderar, skapar vi relationer som gör oss framgångsrika. När vi ser människan bortom etiketter och förväntningar, får vi goda resultat, stolthet över vad vi gör och arbetsglädje och energi.

Konflikthantering 

Konflikter kan vara början på något mycket bättre.  Att vara av olika åsikt och ha olika kartor är tvärtom en jättebra utgångspunkt för utveckling och något nytt och stort. Om vi lyckas få kontakt med varandra genom en minsta gemensam nämnare, då är allt möjligt.  Konflikthantering handlar mycket om kommunikation. Konstruktiv och empatisk växelverkan ger psykologisk trygghet på arbetsplatsen och det ger förutsättningar till kreativitet och flow och framgång.  Detta är möjligt om alla blir sedda och hörda och vi kommunicerar på ett sätt som ger respekt, acceptans och tillhörighet. Då finns det utrymme för drive och nya ideér och engagemang. 

Medling

Ibland finns det behov av en utomstående medlare för att skapa kontakt och nya möjligheter i en situation. Det handlar om att navigera genom konflikten och och medlaren kan bidra med ”karta och kompass” i en situation när kommunikationen och kontakten inte annars finns. Medlingen kan starta då parterna är villiga att delta i medlingssamtalen enskilt eller tillsammans. Medling är en resurs vid konflikter eller infekterade relationer både i arbetslivet och hemma. När kontakten uppstår kan det vara en början på något nytt eller ett gott slut på något som varit. 

 

NVC:s far, Marshall B. Rosenberg  (1934-2015) var grundaren för CNVC (Center for Nonviolent Communication), som verkar i över 65 länder.

CNVC https://www.cnvc.org/

NVC på svenska  https://www.friareliv.se/ 

NVC Books and resources
https://www.nonviolentcommunication.com/resources/mbr-quotes/

 

 

"Johannas största styrkor är att hon lyssnar, vill förstå, vill bidra till att lösa problem, bryr sig om och uppmuntrar, är empatisk på rätt sätt och tror på vår yrkeskunskap, hon är flexibel och vill vara starkt närvarande." -medarbetare 2022

Boka en tid till gratis 30min INTRO

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Sänd!

Är du redo att förverkliga dina drömmar?