Hoppa till innehåll

Johanna Lönnfors Coaching

TJÄNSTER

"

“Be the change that you wish to see in the world.

- Gandhi-

TJÄNSTER

Företag och ledare

Många företag och organisationer har börjat se värdet i att bygga upp en coachande kultur. De erbjuder medarbetare på alla nivåer en möjlighet till utveckling,  kreativitet, samarbete och att hitta sin inre potential som leder till mera motivation, målmedvetenhet och klarhet i arbetet. 

Varje ledare som har ett coachande förhållningssätt når en mera positiv och  framåtsträvande anda med utrymme för medarbetarnas välmående och utveckling.

I företag kan det vara frågan om ledarskaps-, team- och individuell coaching. Målet är att skapa en ”vi-anda” med företagets tydliga värderingar och mål i fokus. Då alla i företaget/gruppen är med och deltar i arbetet ger det mera motivation att arbeta gemensamt mot målen. För en medarbetare, på vilken nivå som helst, har känslan att bli sedd och hörd en motiverande och sporrande effekt som gagnar alla och ger glädje och energi!

Team och grupper

När har du senast frågat hur ditt team mår? Teamcoaching hjälper team att jobba mot hållbara resultat och kontinuerlig utveckling. Teamcoaching har blivit allt viktigare inom företagsvärlden då kvalificerade team behöver vara kontinuerligt innovativa och anpassa sig snabbt efter interna och externa förändringar. Coaching för grupper och team skräddarsys alltid efter gruppens behov. Ditt teams gemensamma mål förverkligas genom att ta vara på varje medlems individuella resurser i en motiverande och psykologiskt trygg atmosfär som ger utrymme för kreativitet och konstruktiv växelverkan.  Vill du arbeta i ett drömteam?

Konflikthantering 

Konflikter kan vara början på något mycket bättre.  Att vara av olika åsikt och ha olika kartor är tvärtom en jätte bra utgångspunkt för utveckling och något nytt och stort. Om vi lyckas få kontakt med varandra genom en minsta gemensam nämnare, då är allt möjligt. Att möta och hantera en konflikt kan vara en katalysator mot en välkommen förändring och oväntad möjlighet till utveckling. Konflikthantering handlar mycket om kommunikation. Konstruktiv och empatisk växelverkan ger psykologisk trygghet på arbetsplatsen och det ger förutsättningar till kreativitet och flow och framgång. En organisation eller ett team är som en stor organism med olika parter som samarbetar och bidrar med olika saker, i ömsesidigt beroende. Detta är möjligt om alla blir sedda och hörda och vi kommunicerar på ett sätt som ger respekt, acceptans och tillhörighet. Då finns det utrymme för drive och nya ideér och engagemang. Om vi alla genast tycker lika, uteblir ofta utvecklingen.

Kommunikationsträning

Att möta människor professionellt och samtidigt mänskligt är en stor fördel i arbetslivet. Konstruktiv och empatisk kommunikation skapar kontakt och ger respekt, tillit, acceptans och tillhörighet i alla gemenskaper. Om vi möter människor utifrån vad de behöver, utan att ge upp det vi själva värderar, skapar vi relationer som gör oss framgångsrika. När vi ser människan bortom etiketter och förväntningar, får vi goda resultat, stolthet över vad vi gör och arbetsglädje och energi. 

Medling

Ibland finns det behov av en utomstående medlare för att skapa kontakt och nya möjligheter i en situation. Det handlar om att navigera genom konflikten och och medlaren kan bidra med ”karta och kompass” i en situation när kommunikationen och kontakten inte annars finns. Medlingen kan starta då parterna är villiga att delta i medlingssamtalen enskilt eller tillsammans. Medling är en resurs vid konflikter eller infekterade relationer både i arbetslivet och hemma. När kontakten uppstår kan det vara en början på något nytt eller ett gott slut på något som varit. 

Coaching för ungdomar och studerande

Verktyg kring självkänsla, stress, motivation, självledarskap,  självempati och konstruktiv kommunikation.  Coachen är inte förälder eller lärare utan en opartisk, värderingsfri person, som inte har förutfattade åsikter. Det här gör det lättare för studeranden att öppna sig och bli medveten om sina egna drömmar och visioner och göra egna val, som öppnar för mera livsenergi. Vi startar där du är just nu!

Coaching för seniorer

Livet och världen förändras och vi står ofta inför nya situationer och vägskäl. Coaching är partnerskap som kan ge dig stöd och nya insikter då du funderar på hur du vill välja i en förändrad livssituation.  

Mental träning

Mental träning består av avspänning och avspänd koncentration. Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll.  Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål. Som specialområde har jag insyn i musikerns och musikpedagogens arbete och kan erbjuda mental träning till både hobbymusiker och professionella. I mental träning använder vi verktyg från flera områden, t ex NLP, NVC och coaching.

Övriga Tjänster

Scenvana

Talar du ofta inför publik i officiella sammanhang? Saknar du stöd och träning i scenvana? Hur lär du dig trivas på scenen?  Träning i scenvana är ett sätt att hitta verktyg för att växa i din egen roll på scenen.  

Röstträning för röstarbetare - ta i bruk din egen röst!

Använder du din röst mycket i arbetet? Tröttnar rösten mitt på dagen? Rösten är “själens spegel” – ta i bruk dina egna resurser och verktyg och skapa förutsättningar för din röst i vardagens utmaningar.  

Svenska i praktiken

Vill du satsa på en flytande svenska? Lär dig svenska i praktiken med en finlandssvensk. Hitta din svenska identitet och öka dina möjligheter att verka på svenska i arbetslivet och få nya relationer. 

Boka en tid online eller live på Borgå-Lovisa-Helsingfors-Nyland-axeln eller enligt överenskommelse.

Boka en tid för gratis 30min INTRO här!

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Varaa!

Är du redo att förverkliga dina drömmar?