Hoppa till innehåll

Johanna Lönnfors Coaching

7 sätt som coaching tar dig dit du vill

  • av

Jag skulle ha behövt coaching många gånger i mitt liv. Jag har själv överlevt många motgångar, svårigheter och utmaningar i livet, och när jag tänker efter är det ett under att jag sitter här och skriver i all sköns ro. Varje motgång har lärt mig massor, men, jag önskar att jag inte hade behövt slå huvudet mot väggen riktigt så hårt och ihärdigt många gånger. Tänk om jag hade haft en coach som samtalspartner och kunnat stanna upp och utforska och lyssna på vad jag egentligen innerst inne vill. 

Många gånger har jag påverkats alltför mycket av förväntningar från omvärlden och jag har försökt passa in och fiskat efter bekräftelse från olika håll. Tänk om jag hade haft en coach som värderingsfritt sett min potential och tillsammans med mig kunnat hitta nya synvinklar och öppna för mera energi och glädje. Tänk om…

Idag är coaching en del av mitt liv, och jag välkomnar det coachande förhållningssättet som en livsstil. Jag känner mig privilegierad att få jobba med coaching och jag behöver också regelbundet bli coachad själv- det är en garanti för att hålla en professionellt hög nivå och dessutom ger det massor med energi och glädje. 

Här kommer nu min lista:

7 sätt som coaching kan bidra till att ta dig dit du vill:

I. Coaching kan ge dig nya insikter och bättre självledarskap                                

Lever du ditt liv fullt ut? Är det något som hindrar ditt genombrott inom något område? Det är lätt hänt att man ser sig själv som ett offer i situationen och sitter fast vid sina egna eller andras begränsande tankar om vad allt man kan göra. Med hjälp av coaching kan du utforska vad du egentligen vill , lära känna dina styrkor och bli medveten om nya  synvinklar och möjligheter. Vi mår bäst om vi gör val enligt våra egna värderingar och coaching är en kraftfull process för att öka ditt självledarskap och göra det som är bra ännu bättre. Många företag satsar idag på coaching som en resurs för att öka självledarskapet både hos medarbetare och förmän. Det är fråga om kompetensutveckling som bäst.

II. Coaching kan ge dig verktyg för problemlösning                                               

Tillsammans med coachen lär du dig olika sätt att se på livets utmaningar på jobbet eller privat genom att använda ett coachande förhållningssätt. Coachen är en neutral person som stöder dig värderingsfritt och tror på din potential. Du lär dig använda olika mindset som öppnar upp för nya lösningar enligt dina egna värderingar och behov. Psykologisk trygghet och självkänsla i olika valsituationer ger rum för kreativitet och bättre problemlösning.                                                                                                                                                                       

III. Coaching grundar sig på att du är experten i ditt liv                                             

Coachen ser dig som en hjälte och litar fullt på att du är experten i ditt liv.  Ju mer vi lever enligt våra egna värderingar och behov desto nöjdare är vi. Det undermedvetna spelar oss ett spratt om vi vägrar att tillgodose våra egna önskemål alltför länge.  Det kan också bidra till stress och sjukdomar på lång sikt. Det du trycker ner ploppar upp som en badboll i vattnet i alla fall. Men det är du som väljer, du styr skeppet i coachingen och du väljer vart du är på väg och vad du strävar efter. Genom att lyssna på ditt inre och göra dina egna val öppnar det upp för mera energi och glädje.

IV. Coaching är konfidentiellt och värderingsfritt                                                           

Som din coach följer jag ICF:s etiska regler och den viktigaste punkten är att vi jobbar fullständigt konfidentiellt. Allt som vi pratar om under coachingsessionen stannar där. Jag samlar inte heller på några anteckningar, det är du som bestämmer vem du vill berätta om att du deltar i coaching. Det här är den absolut viktigaste garantin för mig i vårt arbete tillsammans.  Det skapar ömsesidigt förtroende och är en grund för ett gott samtal. Coaching grundar sig också på att möta människor helt värderingsfritt. Det är ditt liv som det handlar om och du väljer själv riktningen.                                                                                         

V. Coaching kan väcka din sovande potential och hjälpa dig att ta i bruk dina resurser

Vi har alla en sovande potential som inte är i användning. Hjärnan är elastisk och vi kan lära oss nytt livet ut. Vi kan pröva på att se på oss själva och världen med nya linser och välja hur högt glastaket är. Coaching hjälper dig att bli medveten om dina styrkor och gåvor och talanger.  Genom att lämna din komfortzon och öppna dig för en stretchande zon kan du uppleva och lära känna nya dimensioner hos dig själv. 

VI. Coaching stöder dig om du är mitt i ett vägskäl 

Coaching kan ge dig stöd när du står i ett vägskäl eller mitt i en förändring. Livet erbjuder många möjligheter till både stora och små beslut som inverkar på hur allt fortsätter. Genom coaching blir du medveten om dina styrkor och vart du egentligen vill. Du kan bli din egen bästa supporter och välja vad du gör med eventuella inre sabotörer. Coachen kan fungera som kartläsare och du styr skeppet och väljer farten.

VII. Coaching passar alla oberoende av ålder, yrkesroll eller livsskede

Coaching kan vara en resurs för vem som helst. Med barn och ungdomar är coachen i en opartisk och värderingsfri person, inte förälder eller lärare. Unga vuxna kan få hjälp av coaching då de funderar på sina studier och yrkesval. Föräldrar kan behöva stöd med att hitta strategier för vardagens tidsanvändning. Företagare kanske behöver en opartisk person som sparrar. Arbetslivet idag är krävande och coaching är bästa möjliga kompetensutveckling i arbetsgemenskapen. Dagens ledare behöver mycket självinsikt och många väljer att anlita en extern coach som resurs. Coaching kan hjälpa när du står inför nya livssituationer som t.ex. pensionering. Team- och gruppcoaching har redan etablerat sig inom idrott, musik och på arbetsplatsen. Coaching passar alla och jag önskar att alla kunde få ta del av coaching. Jag skulle ha behövt det många gånger under mitt liv 🙂

Du som läst till slut, grattis och tack för att du tog dig tid!

Men hur låter det? Är du beredd att pröva på coaching?

Ett varningens ord: det finns en risk, det kan förändra ditt liv 🙂

Ha en bra dag! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *