Hoppa till innehåll

Johanna Lönnfors Coaching

Kommunicera bättre för mera energi

  • av

Kontakt och närvaro i samtal med människor ger mig energi. När jag lyckas kommunicera bättre ger det mig en kick som skingrar tröttheten. Att kommunicera med närvaro är för mig lika värdefullt som att spela eller sjunga tillsammans.  Äkta kommunikation utgår från medveten närvaro och jag märker också att övning ger färdighet. 

Jag är en känslomänniska med stora behov att uttrycka mig. Jag har fått lära mig att lyssna och jag inser nu att jag fritt kan välja hur jag kommunicerar. Den medvetna närvaron börjar i mig själv. 

Utan egen empatisk närvaro kan jag inte vara empatiskt närvarande med någon annan och det här är en utmaning för resten av livet 🙂 Men när jag får möta människor i äkta kontakt ger det mig så mycket energi och glädje. Vi behöver alla människor runt omkring oss, ingen är en ö.

Kommunicera bättre i vardagen

Hur upplever du kommunikation i vardagen?

Jobbet eller studierna utgör för de flesta en stor del av vardagen och mycket kretsar kring det, vi bygger t o m upp vår identitet kring vad vi gör. Därför är det ofta viktigt hur vi trivs och mår på jobbet. Relationerna med kollegerna kan ibland kännas inflammerade, tröttsamma och jobbiga och mycket handlar om kommunikation. Den gemensamma kontakten är ibland lätt och naturlig att skapa, ibland känns det å andra sidan som att alla omkring en är idioter. Då är det nära till hands att fly, fäkta eller frysa och det leder sällan till kontakt. 

Kommunicera för kontakt

Det är ändå möjligt att kommunicera bättre och jobba bra ihop även om vi kanske inte vill välja att fira fritiden tillsammans. Det är också möjligt att förbättra och fördjupa våra nära relationer genom att kommunicera bättre, om vi önskar det, och vi kan alla lära oss använda verktyg för en mera konstruktiv kommunikation. Alla har ansvar för att bygga ett gott arbetsklimat. Alla ansvarar för sina känslor och vad de ger ut av sig själv.

Hur ser världens bästa arbetsplats ut för dig? Min dröm är att bidra till att skapa en vardag som du inte behöver fly från. Att du kan vara ditt äkta och riktiga jag hela tiden, överallt. 

Att leva en vardag som ger dig utrymme att utvecklas och använda dina resurser och utforska din potential, ditt hela jag. En vardag som ger dig energi och som känns meningsfull och rätt för just dig.

Kontakt och närvaro och hur vi kommunicerar är som jag ser det grundförutsättningen för en fungerande och god arbetsgemenskap, ett dream team. Effektiv kommunikation omfattar ärlighet och empatiskt lyssnande och det ger utrymme för psykologisk trygghet och tillit som i sin tur bidrar till flow och kreativitet. 

Bättre kommunikation – bättre resultat

Inom ishockeyn talar man om att göra allt för att medarbetarna  och hela laget ska kunna lysa som stjärnor, var och en har sin plats som är värdefull för att vi som team ska nå framgång och lyckas. Vi är olika och vi firar det, för det innebär att vi har så mycket mera resurser och varje spelare är lika viktig för helheten, att den levande energiska organismen mår bra. Win win.  

Alla chefer vill nog att arbetet löper effektivt och kommunikationens roll här är tydlig. Att kommunicera effektivt ger bättre resultat. En fungerande växelverkan bygger på acceptans och respekt och att alla blir sedda och hörda. Det i sin tur gör att det finns motiverade och energiska medarbetare som trivs och gärna kommer till jobbet, för att det är meningsfullt och ger energi och innehåll och gemenskap i vardagen, något som vi alla behöver.

Den egna attityden lyser igenom genast då vi möter andra människor, snabbare än orden.  Stanna upp innan du går över tröskeln. Ta en minut för dig själv, känn att du är grundad och välj vilken intention du vill öppna för när du stiger in i arbetsgemenskapen. 

Vill du skapa ditt dream team? Intresserad av att boka en workshop/skolning till din arbetsgemenskap? Ta kontakt!

NVC:s far, Marshall B. Rosenberg  (1934-2015) var grundaren för CNVC (Center for Nonviolent Communication), som verkar i över 65 länder.

CNVC https://www.cnvc.org/ .

Böcker https://www.friareliv.se/

NVC Books and resourceshttps://www.nonviolentcommunication.com/resources/mbr-quotes/

Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *